Njësia e Kërkimit Shkencor dhe  e Marrëdhënieve me Jashtë, mbështetur në Programin  e Veprimtarive Kërkimore –Shkencore për vitin akademik 2018-2019, realizoi Forumin e hapur me temë: “Mbrojtja e mjedisit dhe sfidat e një ekonomie qarkulluese”, në bashkëpunim me organizatën TED, Trainim Edukim ...