Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom sëbashku me organizatën TED dhe Bashkinë e Tiranës organizuan forumin e hapur me temë : “Më shumë politika gjinore në Bashkine e Tiranës.” Qëllimi i këtij takimi është krijimi i një forumi diskutimi mbi menaxhimin e procesit të politikave gjinore në Bashki ...