Në datat 4 dhe 5 Dhjetor 2019 u relizua workshop me stafin akademik në ambjentet e Kolegjit Universitar Wisdom,ky workshop u organizua nga Njësia e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë dhe Departamenti i Ekonomisë, me profesorin amerikan Ronald M. Nate, Ph.D, Professor Economics Brigham Young University-Idaho.

Temat që u zhvilluan ishin :
“An economics professor’s approach to teaching a difficult subject”

"Economic Freedom and Prosperity - Albania"