Më datë 18 Janar 2020, në kuadër të projektit Erasmus + ‘Cultural Studies in Business’ u zhvilluanë Kolegjin Universitar WISDOM, dita e dytë e Transnational Meeting nr.4. Partnerët si ; Italia,Kroacia, Maqedonia e Veriut, Portugalia, Lituania dhe JUMP diskutuan për vazhdimësinë e këtijprojekti,dhe realizimin e objektivave në muajt në vazhdim. Ky takim ishte mjaft frytëdhënës për tëvazhduar me takimin e rradhës në Kroaci.

On January 18, 2020, at University College Wisdom was developed the second day of the Transnational Meeting no.4, in the frame of the Erasmus + Project ‘Cultural Studies in Business’. Our partners; Italy, Croatia, North Macedonia, Portugal, Lithuania and JUMP discussed about the sustainability of this project, about the online journal, the achievement and cleared the objectives in the coming months. This meeting was very fruitful.