28 Janar 2016. Në Konferencën Shkencore " Trafikimi i të miturve në vendin tonë”.