Në kuadër të bashkëpunimit që Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom ka me
Bashkinë e Tiranës u organizua me rastin e 8 Dhjetorit aktiviteti “Takimi i parë
me Lirinë”, ku studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom” ishin pjesëmarrës.