Në kuadër të projektit Erasmus + i financuar nga European Union është organizuar  një trajnim për studentët në Malin e Zi ku Shqipëria është përfaqësuar nga studentët e Kolegjit Universitar Wisdom, përkatesisht studentet Anxhela Muça dhe Altea Malaj. Vajzat ishin pjesë e trajnimit  që zgjati nga data 20.02.2020-29.02.2020 në Bar, Mali I Zi .Ky trajnim me temë  “Gender based and sexual violence in love relationships of youngsters” u realizua me sukses për studetet tanë të cilët në çdo aktivitet të organizuar nga ata ishin mjaft interaktiv duke na përfaqësuar denjësisht.Qëllimi I këtij trajnimi ishte ndërgjegjësimi I të rinjve për të luftuar dhunën në marrëdhënie.