Konference shkencore zhvilluar ne Qershor 2014.
"Shoqerite Tregtare Shqiptare perballe sfidave te Integrimit Europian".
ShLUJ "Wisdom University" firmoset Marrëveshja e Bashkëpunimit Akademik e Shkencor, midis ShLUJ "Wisdom University" dhe Università Degli Studi di Teramo,Italia.Momente nga aktiviteti: Zv. Rektori Prof. Shefqet MUÇI dhe i Deleguari i Rektorit të Universitetit të Teramo-s Prof.Gino SCACCIA.