Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizoi leksion të hapur online me temë: “ Shӫrbimet sociale ndaj Covid-19 “ ku kishim kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Anisa Subashi Drejtoreshë e Përgjithshme e Shërbimit Social,Bashkia Tiranӫ.Gjithashtu pas Dr.Anisa Subashi, kishim kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Asoc.Dr. Erika Melonashi zhvilloi leksion të hapur me temë “ Konjicioni, emocioni dhe sjellja:Cfarë na mësoi pandemia Covid-19?"