Konference Shkencore me teme: "Roli i Psikologjisë në Kontekstin Shoqëror", organizuar nga ShLUJ " Wisdom University"