Workshop i zhvilluar prej Dr. Irna Dobi në datë 26.04.2018 me temë “Pse bejmë kërkim shkencor”, me studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom”.