Leksioni i Hapur me temë: “Mind Education” prej Lektores koreano jugore, Sung Hyun Kim nga International Youth Fellowship zhvilluar me studentet e Kolegjit Universitar “Wisdom”.