NJKSHMJ ne Fakultetin e Drejtesise, ne kuader te projektit ERASMUS PLUS KA2 CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION , e emertuar lenda Studime Kulturore ne Biznes. Kjo lende eshte zhvilluar online gjate kohes se pandemise dhe ka pasur perfshirjen jo vetem te studenteve te Kolegjit Universitar “Wisdom”, por edhe studente nga Universitetet partnere ne kete projekt. Kjo lende eshte nen lektorimin e znj. Edit Bregu,  e cila ka trajtuar tematike shume bashkekohore dhe shume interesante sikurse jane:

-komunikimi nderkulturor

-“Kultura dhe sistemet e biznesit”

-“Menaxhimi ne Real Estate”

 Ky cikel  leksionesh i cili eshte implementuar si pjese e kurrikules ne programet tona te studimit sjell nje risi dhe perceptime te reja mbi impaktin qe ka Komunikimi nderkulturor ne Biznes. Ky leksion solli diskutime dhe debate nga studentet prezent ashtu edhe nga komentet qe bene ndjekesit ne faqen tone ne facebook.