Në datat 7-9 Nëntor 2017 dhe 13- 15 Nëntor 2017 u zhvillua programi dy-javor i kursit të Lektorit G. Andrew Nea, Jr. me studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom” për lëndët “E drejtë Bankare” dhe “E drejtë Tregtare” në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit me CILS, Austri. Ishte një program me shumë përfitim për studentët pjesëmarrës, të cilët u pajisën me çertifikata pjesemarrjeje.