Në Kolegjiun Universitar "Wisdom" duke respektuar distancat rregullat e autoriteteve për COVID u diplomua brezi i parë i studentëve të programit të studimit me karakter profesional”Agjent i Pasurive të Paluajtshme” i akredituar së fundmi maksimalisht 6 vite nga ASCAL.