Stafi dhe studentet e Kolegji Universitar Wisdom ishin pjese e leksionit te hapur te zhvilluar me dt 19.03.2020. IANS IASC lidhur me " Lancimi i gjetjeve te raportit te vleresimit mbi perceptimin e te rinjve ne lidhje me reformen ne drejtesi"Social media is reported as source of information youth.Doe this statement show systemic problems with regards to legal education. Does the fact impact the right of access to information? - all these issues were discussed in the today’s forum#USEmbTirana