Ceremonia e shperndarjes se certifikatave te frekuentimit nga studentet e Programit Master Shkencor.