About Us

 
 
 
"Wisdom" University College is a non-public university, founded in 2008 by "Wisdom" sh.p.k. company.

“Wisdom” University College is an institution devoted to develop education and science, servicing the freedom and diversity of ideas, and to develop and consolidate society. During the 2016-2017 academic year, "Wisdom" UC underwent the institutional accreditation process by the British Quality Assurance Agency in collaboration with the Quality Assurance Agency in Higher Education.

Our mission is to provide students with a quality education, to be a center of excellence in the academic development of our students and development of knowledge in the Albanian society.


Our vision is to be an elite institution of higher education in the country and region and to be the first choice for Albanians.


Ne i japim krahë ëndrrës suaj!

“Kolegji Universitar Wisdom është një institucion prestigjioz, i cili do të kontribuojë në mënyrë efektive në tokën e mrekullueshme të shqiponjave, për formimin e një klase drejtuese, moderne e te lirë, në formësimin e një komuniteti të drejtë dhe rezultativ. Të drejtat e barabarta të individit në një shoqëri moderne, do të ofrojnë dhe mundësi të njëjta arsimimi. Me përulje, por edhe me krenari, po marr pjesë në këtë nismë fitimtare, që i bën akoma më të qëndrueshme dhe të forta lidhjet e mia personale me vendin tuaj.“

AMBASADOR Z.PAOLO FORESTI