European Legal Research & Training Network në bashkëpunim me Institutin per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom si dhe Universitetin Wisdom organizoi më datë 11 maj, në ambjentet e SHLUJ Wisdom University, në sallën e konferencave prezantimin e Klinikës Ligjore Wisdom si dhe Organizatën 

European Legal Research & Training Network :
Ky event synojë prezantimin e Klinikës dhe organizatës me qendër në Hollandë, European Legal Research & Training Network, e cila është një organizatë në formën e një rrjeti juristësh që ka për qëllim kontributin dhe rritjen profesionale të juristëve në vend me synim përgatitjen dhe integrimin e tyre në tregun e punës në BE. Kjo nëpërmjet kërkimeve ligjore, trajnimit dhe lobimit mes juristeve në vend, rajon dhe BE.