Studentët e Kolegjit Universitar Wisdom morën pjesë në trajnimin për Strategjitë e Marketingut organizuar nga Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë, në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë së Vienës, Austri.