Më datë 3 Dhjetor 2019 në ambjentet e Kolegjit Universitar Wisdom u realizua një takim me të ftuar Znj.Lutjona Lula dhe Emi Dautaj anëtare të bordit të ESN Tirana dhe njohëse të programit Erasmus+ (ESN është seksioni zyrtar në Shqipëri i Erasmus Student Network.ESN Tirana është organizatë rinore që nxit mobilitetin,vlerat europiane dhe mbështet studentët vendas dhe të huaj). Ky takim me stafin e K U Wisdom kishte si qëllim informimin,për mënyrat e aplikimit për projektet Erasmus+