Zyra e Burimeve Njerëzore, Karrierës dhe Jetës Studentore në bashkëpunim me Njësinë e Kërkimit Shkencor dhe e Marrëdhënieve me Jashtë të KU "Wisdom" organizoi sot, date 04.04.2019, leksionin e hapur me temë "Si të shkruajmë një artikull shkencor" me lektore Dr. Irna Dobi.