Sot më datë 20.12.2019, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkëpunimit mes Kolegjit Universitar ‘Wisdom’ me Women Democratic Network, Albania, organizatë me të cilën jemi në proces të zhvillimit të disa aktiviteve të përbashkëta me fokus social, psikologjik dhe juridik përmes programeve kombëtare.