Çdo ditë studentët e Kolegjit Universitar Wisdom vazhdojnë të marrin leksionet nëpermjet e-mail-it, Google Classroom, Google meeting, portalit të Kolegjit Universitar "Wisdom". Kolegji Universitar "Wisdom" ofron përkushtim dhe mbështetje maksimale për të vazhduar normalisht mësimin sikur të ishit ne auditor.
Ju lutem qëndroni në shtëpi duke ndjekur të gjitha udhëzimet zyrtare të institucioneve shtetërore