Zyra e Këshillimit te Karrierës Bashkia Tiranë me prezencë të Drejtoreshes së Pergjithshme të Shërbimit Social të Bashkise Tirane sot në një takim informues në ambjentet e Kolegjit Universitar Wisdom me studentë të Departamentit Ekonomik,Departamentit të Drejtësisë dhe Psikologjisë. Në këte takim u prezantuan shërbimet e Zyrës së Këshillimit të Karrierës dhe si kjo zyrë mund tju vije në ndihmë te rinjve dhe të rejave. Të ftuar në këte takim Jonida Halili Drejtoreshë e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar e cila bëri një prezantim rreth projekteve që Bashkia Tiranë ka per praktikat e punes nga te cilat këta të rinj mund të përfitojne.
@bashkiatirane @erionveliaj @anisasubashii @h.jonida @joniadahito @kolegjiuniversitarwisdom