Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Ekonomia post-COVID 19”, ku patëm kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Fatma Jaupi.