Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Roli i psikologut në botën post-COVID”, ku kishim kënaqësinë të kishim të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e Urdhrit të Psikologut.