Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizuan leksion të hapur on-line me temë: “Mosha e tretë në periudhën post-COVID”, ku patëm kënaqësinë të kishim të ftuar Gëzim Tushi,Sociolog.