Më 28 Tetor 2020 Kolegji Universitar "WISDOM" u përfaqësua në "Forumin Ballkanik kundër Antisemitizmit 2020" nga pedagogët e Fakultetit të Drejtësisë; Meri Kraja, Gerta Gjeta, Irna Dobi dhe Alban Duraj.