Më 28 Tetor 2020 në ambjentet e Kolegjit Universitar “Wisdom” u zhvillua procesi i zgjedhjeve për anetarë senati akademik.