Leksion i Hapur, me temë “Karakteristikat e Kurrikulës së re Bashkëkohore” ,
mbajtur nga Lektorja Prof. Dr. Erlehta Mato, më datë 13.12.2017 në Kolegjin
Universitar "Wisdom”.