Në datën 13 Dhjetor 2019 Rrjeti për Demokraci I Grave WDN Albania në bashkëpunim me Kolegjin Universitar Wisdom organizoi me mbështetjen e AMA, forumin “STEROTIPET GJINORE NE MEDIA”.
Në këtë forum u referuan dy studente të K U WISDOM, të cilat pasi u bënë pjesë e forumit, sugjeruan rekomandime nga referuesit dhe audienca pati shumë diskutime.