8 Nentor 2016: Lektori amerikan David F. Garber (avokat dhe jurist ne fushen e se drejtes civile) ne kursin 'Civil Litigation" me studentet e programit Master Civile/Tregtare dhe Penale te SHLUJ "Wisdom University" ne kuader te marreveshjes "Visiting Professorship" me CILS, Salzburg.