Ceremonia e ndarjes se diplomave 02 Tetor 2014. U kurorezuan me sukses perpjekjet e perbashketa ne rrugen e gjate te dijes dhe arritjeve profesionale.