28.05.2019  

U zhvillua leksioni i hapur me temë: “Inteligjenca e Leonardo Da Vinçit” me Prof.
Dr. Vincenzo Galatro, personalitet i shquar në fushën e psikologjisë. Studentët dhe
pedagogët e Kolegjit Universitar “WISDOM” treguan interes të veçantë me
pjesëmarrjen dhe interesin e tyre për tematikën e trajtuar.