Sot, më datë 14.05.2019, Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Wisdom“ zhvilloi me
sukses Konferencën Studentore me temë: “Perspektivat dhe sfidat e integrimit të Shqipërisë në
Bashkimin Europian”, me pjesëmarrje të studentëve dhe nga universitete të tjera.