Njoftim nga Zyra e Burimeve Njerezore

Njoftim nga Zyra e Burimeve Njerezore

Njoftohen të gjithë të interesuarit se pranë Kolegjit Universitar “ Wisdom”

shpallet konkursi për vend të lire pune në pozicionin:

Dekan në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore me titull Prof.As

Për informacion të mëtejshme paraqituni pranë Zyrës së Burimeve

Njerëzore,Karrierës dhe Jetës Studentore të këtij Kolegji.