"Shoqerite Tregtare Shqiptare perballe sfidave te Integrimit Europian"

"Shoqerite Tregtare Shqiptare perballe sfidave te Integrimit Europian"

Konference shkencore zhvilluar ne Qershor 2014.
"Shoqerite Tregtare Shqiptare perballe sfidave te Integrimit Europian".
ShLUJ "Wisdom University" firmoset Marrëveshja e Bashkëpunimit Akademik e Shkencor, midis ShLUJ "Wisdom University" dhe Università Degli Studi di Teramo,Italia.Momente nga aktiviteti: Zv. Rektori Prof. Shefqet MUÇI dhe i Deleguari i Rektorit të Universitetit të Teramo-s Prof.Gino SCACCIA.