`E DREJTË PENALE `DHE `ETIKA NË HETIM`

`E DREJTË PENALE `DHE `ETIKA NË HETIM`

Në kuadër të marrëveshjes me Qendrën për Studime Ligjore në Austri , (CILS), SHLUJ `Wisdom University` sjell në Tiranë Profesorin Amerikan dhe ekspertin e njohur nga SHBA me përvojë pune shumë vjeçare në të drejtën penale IAN VICKERY.
Leksioni konsiston ne `TË DREJTËN PENALE` dhe `ETIKËN NË PROCESIN HETIMOR`
praktikat më të mira të implementimit të ligjeve të së drejtës penale në SHBA nga pikpamja praktike duke u bazuar në kazuze reale dhe të përfitoni nga një ekspert për trajtimin e cështjeve penale si dhe metodës së aplikimit të etikës në procesin hetimor në SHBA