Studentet - Keshillimi i Karrieres

“Wisdom

Zyra e Karrierës dhe Jetës Studentore


Misioni
Zyra e Karrierës dhe Jetës studentore, pjesë e Strukturës së Kolegjit Universitar “Wisdom ” ka si objektiv kryesor Orientimim dhe Këshillimin e Studentëve për një përqasje më të mirë në tregun e punës.

Vizioni
Të jemi institucioni efektiv i Arsimit të Lartë Shqiptar që shërben në kalimin e Studentit nga bota akademike në atë profesionale, duke ofruar shërbimet më të mira të karrierës për të përmbushur nevojat dhe pritshmëritë e grupeve të interesit.

Qëllimet kryesore:

 • • Këshillim i Karrierës
 • • Orientim në tregun e punës
 • • Krijimi i lidhjeve mes studentëve dhe punëmarrësve potencialë
 • • Të shërbejë si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione
 • • Të ofrojë shërbime trajnimi në bashkëpunim me kompani të ndryshme
 • • Të rrisë numrin e të diplomuarve në profesionin e tyre

Shërbimet:

 • • Workshope
 • • Trajnime
 • • Asistence realizimi (Cv, Letër motivimi etj)
 • • Organizim i strukturave Studentore
 • • Informim mbi mundësitë e studimeve
 • • Informim mbi mundësitë e bursave
 • • Informim mbi mundësitë e praktikave, internshipeve
 • • Informim mbi mundësitë e punesimit
 • • Erasmus Plus
 • • Panair Karriere
 • • Programet e studimit pèr Maturantët dhe Standartet e Istiticionit

- Sfida jonë është të vendosnim sa më shumë bashkëpunime me subjekte të ndryshme private dhe shteterore që ofrojnë mundësinë e përqasjes më në tregun e punës.

“Wisdom

Aktivitetet
Zyra e Karrierës dhe Jetës organizon një sërë aktivitetesh gjatë vitit akademik, të cilat janë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me studentët e Kolegjit Universitar “Wisdom”
Disa prej aktiviteteve që Zyra organizon janë si më poshtë:
• Workshope
• Trajnime
• Info Day
• Takime dhe Leksione të Hapura
• Shkolla Verore
• Panairi i Karrierës
Ne besojmë që Karriera profesionale dhe integrimi në tregun e punës , nis që në bankat e Universitetit.Për një Karrierë të Suksesshme duhet të marrësh dhe këshillat e duhura,.Duke u nisur që nga zgjedhja e degës që të përshtatet me prirjet, zgjedhja e lëndëve apo literaturës, trajnimet e ndryshme dhe përgatitja për tregun e punës. Në këtë kuadër Zyra e Karrierë dhe Jetës Studenore luan një rol të rëndësishëm pranë Istitucionit tone.