Kerkimi Shkencor - Botime

Konferenca Shkencore

Wisdom

“Të drejtat e Njeriut në Aspektin Kushtetues dhe Penal”
Ketu (PDF)

Wisdom

“PARANDALIMI DHE GODITJA E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT DHE KORUPSIONIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”
Ketu (PDF)

Wisdom

“TRAFIKIMI I TË MITURVE NË VENDIN TONË DHE MASAT E MARRA KUNDËR KËTIJ KRIMI”
Ketu (PDF)

Wisdom

“ROLI I PSIKOLOGJISË NË KONTEKSIN SHOQËROR SHQIPTAR”
Ketu (PDF)


Wisdom

“Të drejtat e Njeriut në Aspektin Kushtetues dhe Penal”
Ketu (PDF)

Revista Shkencore

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.1
Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.2
Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.3
Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.4
Ketu (PDF)


Botime te sponsorizuara nga Kolegji Universitar Wisdom

Wisdom

“Statutet e Shkodres”
Ketu (PDF)

Wisdom

“Jo Vetem "Hymni i Flamurit" ”
Ketu (PDF)