Kerkimi Shkencor - Botime

Konferenca Shkencore

Wisdom

“ROLI I PSIKOLOGJISË NË KONTEKSIN SHOQËROR SHQIPTAR”
Viti i botimit: 2017

Ketu (PDF)

Wisdom

“Problematika e Ekonomisë Shqiptare Përgjatë Tranzicionit”
Viti i botimit: 2017

Ketu (PDF)

Wisdom

“PARANDALIMI DHE GODITJA E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT DHE KORUPSIONIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË”
Viti i botimit: 2016

Ketu (PDF)

Wisdom

“TRAFIKIMI I TË MITURVE NË VENDIN TONË DHE MASAT E MARRA KUNDËR KËTIJ KRIMI”
Viti i botimit: 2016

Ketu (PDF)Wisdom

“Të drejtat e Njeriut në Aspektin Kushtetues dhe Penal”
Viti i botimit: 2012

Ketu (PDF)

Wisdom

“E Drejta dhe Mjedisi”
Viti i botimit: 2012

Skeda e librit:

Autori: Shefqet Muçi (red. shkenc.)
Titulli: E Drejta dhe Mjedisi : Konferencë Shkencore Kombëtare

Autoret kolektive: Universiteti "Wisdom"

Botuar: Tirane: Vllamasi, 2012

158 f, ; 21 cm.
Shenime:Bibliogr. e shpjegime në libër. - Pa ç., pa tir. ISBN: 978-9928-140-90-6

Revista Shkencore

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.5
Viti i botimit: 2018

Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.4
Viti i botimit: 2017

Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.2
Viti i botimit: 2016

Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.3
Viti i botimit: 2016

Ketu (PDF)

Wisdom

Revistë Periodike Shkencore Nr.1
Viti i botimit: 2015

Ketu (PDF)


Botime te sponsorizuara nga Kolegji Universitar Wisdom

Wisdom

“Manaxhimi Total i Cilesise"
Viti i botimit: 2017

Skeda e librit:

Ceko,Enriko
Manaxhimi total i cilësisë me fokus përmirësimin e vazhdueshëm, avantazhin konkurues, manaxhimin e integruar të cilësisë, kostot e cilësisë

Enriko Ceko, Naim Mëçalla

rec Vaso Qano.- Tiranë; Wisdom

Universty press,2017

440 f, ; 16;×23 cm.
Bibliog... ISBN 978-9928-4356-3-7

Wisdom

“Shqipëria e panjohur"
Viti i botimit: 2017

Skeda e librit:

Autori: Elmaz Sherifi / rec. Muharem Dezhgiu, Shefqet Muçi / red. Meliha Balla
Titulli: Shqipëria e panjohur : trashëgimi institucionale prej Antikitetit deri më 1920

Botuar: Tiranë : Wisdom University press, 2017

590 f. ;16.5×23.5 cm
ISBN: 978-9928-4356-5-1
Shenime: Bibliogr.
Viti i botimit: 2017
Wisdom

“Jo Vetem "Hymni i Flamurit" "
Viti i botimit: 2015

Ketu (PDF)

Wisdom

“Pastrimi i parave "
Viti i botimit: 2013

Skeda e librit:

Autori: Naim Mëçalla /Ismet Elezi (rec.)
Titulli: Pastrimi i parave : elementët juridiko-penal dhe kriminologjik

Botuar: Tiranë : Klean, 2013

320 f. ; 23 cm.
Fjale kyce: Krime të organizuar, Paraja, Korrupsioni
ISBN: 978-9928-4161-3-1
Shenime: Bibliogr.: f.297-320 dhe në fund të fq. - L.1000, pa tir.
Viti i botimit: 2013
Wisdom

“E drejta penale : Pjesa e përgjithshme"
Viti i botimit: 2012

Skeda e librit:

Autori: Shefqet Muçi
Titulli: E drejta penale : pjesa e përgjithshme

Botuar: Tiranë : Dudaj, 2012 / Bot. i 3-të, i përpun. e përdit.

392 f. ; 24 cm.
Shenime: Bibliogr.: f.387-392 dhe në fund të faq. - L.1500, pa tir.
Fjale kyce: E drejta penale, Tekste për shkollat e larta
ISBN: 978-99943-0-279-6
Viti i botimit: 2012
Wisdom

“Studying English and Legal English"
Viti i botimit: 2011

Skeda e librit:

Autori: Anjeza Demollari / Brunilda Paskali (red.)
Titulli: Studying English and Legal English

Botuar: Tiranë : Vllamasi, 2011

191 f. ; 23 cm.
Fjale kyce: Gjuha angleze, E drejta, Metoda për mësimin e gjuhës
ISBN: 978-99956-94-66-1
Shenime: Bibliogr.: f.189-190. - L.1000, pa tir.
Viti i botimit: 2011
Wisdom

“Statutet e Shkodres”
Viti i botimit: 2010

Ketu (PDF)

Wisdom

“Kontributi i grave ne vendimarrje, arsim dhe shkence"
Viti i botimit: 2009

Skeda e librit:

Autori: Ludmilla Shkurti.- Prishtine;
Titulli: Kontributi i grave ne vendimarrje, arsim dhe shkence

Autore kolektive: Instituti i Financave i Kosoves – IFK
Botuar: Prishtinë,, 2009

147 f.; me il, 24cm.
Shenime: Referenca bibliografike ; f. 145-146
ISBN: 978-9951-8698-8-1
Viti i botimit: 2009
Wisdom

“E drejta civile 2: Pjesa e posacme"
Viti i botimit: 2008

Skeda e librit:

Autori: Valentina Kondili / Elbana Lluri (red. shkenc.)
Titulli: E drejta civile 2- Pjesa e posaçme : Pronësia, të drejtat reale të përkohshme dhe trashëgimia

Botuar: Tiranë: Geer, 2008

258 f.; 20 cm
Fjale kyce: Të drejtat civile, Pronësia, Trashëgimia dhe e drejta e trashëgimisë
ISBN: 978-99956-22-11-4
Shenime: Bibliogr.: f.256-258. - Kopert. e fundit mbi aut. - L.1000, pa tir.
Viti i botimit: 2008
Wisdom

“E drejta civile 1: Pjesa e pergjithshme"
Viti i botimit: 2008

Skeda e librit:

Autori: Valentina Kondili; (red.Letrare) Marie Mato
Titulli: E drejta civile 1- Pjesa e Përgjithshme

Botuar: Tiranë: Geer, 2008

f. 272. ; 14×20 cm.
Fjale kyce: Të drejtat civile
ISBN: 978-99956-22-68-8
Viti i botimit: 2008
Wisdom

“E drejta penale ushtarake"
Viti i botimit: 2007

Skeda e librit:

Autori: Fatmira Laska
Titulli: E drejta penale ushtarake

Botuar: Tiranë : Europrint , 2007

f. 272. ; 14×20 cm.
Fjale kyce: E drejta penale ushtarake
Viti i botimit: 2007